Αγγλικά (en) Edit

  ΟυσιαστικόEdit

marvel (en)

  ΡήμαEdit

marvel (en)