Ουσιαστικό

επεξεργασία

mapa (eu)

  1. χάρτης

Συνώνυμα

επεξεργασία  Ουσιαστικό

επεξεργασία

mapa (ga) αρσενικό

  1. χάρτης
  2. σφουγγαρίστρα  Ουσιαστικό

επεξεργασία

mapa (es) αρσενικό

  1. χάρτης  Ετυμολογία

επεξεργασία

mapa < λατινική mappa

  Προφορά

επεξεργασία
ΔΦΑ : /ˈmapa/
 

  Ουσιαστικό

επεξεργασία

mapa (pl) θηλυκό

  1. ο χάρτης  Ουσιαστικό

επεξεργασία

mapa (pt)

  1. χάρτης  Ουσιαστικό

επεξεργασία

mapa (sk) θηλυκό

  1. ο χάρτης  Προφορά

επεξεργασία
 

  Ουσιαστικό

επεξεργασία

mapa (cs) θηλυκό

  1. ο χάρτης