Δανικά (da)Επεξεργασία

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

maleri (da)θηλυκό