Τσεχικά (cs)Επεξεργασία

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

malíř (cs)