Τσεχικά (cs) Επεξεργασία

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

malíř (cs)