Αγγλικά (en) Επεξεργασία

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

machinery (en)

the administrative machinery - η διοικητική μηχανή