ενικός         πληθυντικός  
localization localizations

  Ετυμολογία

επεξεργασία

localization (en) < localize

  Ουσιαστικό

επεξεργασία

localization (en)