Γαλλικά (fr)Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος αντωνυμίαςΕπεξεργασία

laquelle (fr)