Γαλλικά (fr) επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος αντωνυμίας επεξεργασία

laquelle (fr)