Δανικά (da)Επεξεργασία

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

landsby (da)

Νορβηγικά (no) Επεξεργασία

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

landsby (no)