Γαλλικά (fr) επεξεργασία

  Ουσιαστικό επεξεργασία

lèche-bottes (fr) αρσενικό ή θηλυκό