Σλοβενικά (sl) Επεξεργασία

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

kruh (sl) αρσενικό