Εσθονικά (et) Επεξεργασία

  ΕπίθετοΕπεξεργασία

kollane (et)

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

kollane (et)