Εσπεράντο (eo) επεξεργασία

  Ρηματικός τύπος επεξεργασία

koitu (eo)

  • προστακτική του ρήματος koiti