Αγγλικά (en) Επεξεργασία

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

kidney (en)

  ΕπίθετοΕπεξεργασία

kidney (en)

acute kidney failure - οξεία νεφρική ανεπάρκεια