Πιεμοντέζικα (pms)Επεξεργασία

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

juglans regiaΣικελικά (scn)Επεξεργασία

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

juglans regia (scn)