Αϊμάρα (ay)Επεξεργασία

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

jarawi (ay) θηλυκό