Γαλλικά (fr) Επεξεργασία

  ΕπίρρημαΕπεξεργασία

irréfragablement (fr)