Αγγλικά (en) Επεξεργασία

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

igneous (en)

  1. πύρινος
  2. πυριγενής
    ιgneous rocks - πυριγενή πετρώματα