Αγγλικά (en) Επεξεργασία

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

hydrogen chloride (en)