Γαλλικά (fr) Επεξεργασία

  ΠροφοράΕπεξεργασία

huit 

  ΑριθμητικόΕπεξεργασία

huit (fr)

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

huit (fr) αρσενικό