Δανικά (da)Επεξεργασία

  ΕπίθετοΕπεξεργασία

historisk (da)

Νορβηγικά (no) Επεξεργασία

  ΕπίθετοΕπεξεργασία

historisk (no)