Αγγλικά (en) Επεξεργασία

  ΕπιφώνημαΕπεξεργασία

hi (en)

  1. γειαΙταλικά (it) Επεξεργασία

  ΕπιφώνημαΕπεξεργασία

hi (it)

  • χι το λέμε όταν γελάμε - χι χι χι

ΣυνώνυμαΕπεξεργασίαΚαταλανικά (ca) Επεξεργασία

  ΕπίρρημαΕπεξεργασία

hi (ca)

  1. εκεί (εννοώντας τον τόπο για τον οποίο γίνεται συζήτηση)