Αγγλικά (en) επεξεργασία

  Επιφώνημα επεξεργασία

hi (en)Ιταλικά (it) επεξεργασία

  Επιφώνημα επεξεργασία

hi (it)

  • χι το λέμε όταν γελάμε - χι χι χι

Συνώνυμα επεξεργασίαΚαταλανικά (ca) επεξεργασία

  Επίρρημα επεξεργασία

hi (ca)

  1. εκεί (εννοώντας τον τόπο για τον οποίο γίνεται συζήτηση)