Γαλλικά (fr)Επεξεργασία

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

haschich (fr) αρσενικό