Βρετονικά (br) Επεξεργασία

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

galleg (br)

  1. τα γαλλικά, η γαλλική γλώσσα