ενεστώτας fill in
γ΄ ενικό ενεστώτα fills in
αόριστος filled in
παθητική μετοχή filled in
ενεργητική μετοχή filling in

  Ετυμολογία

επεξεργασία
fill in < → δείτε τις λέξεις fill και in

fill in (en)

 1. αντικατασταίνω, κάνω τη δουλειά κάποιου για λίγο ενώ δεν είναι εκεί
  Who will fill in for me tomorrow?
  Ποιος θα με αντικαταστήσει αύριο;
   συνώνυμα: → δείτε τη λέξη replace
 2. γεμίζω κάτι εντελώς
  Fill in the blanks with the correct words.
  Γεμίστε τα κενά με τις σωστές λέξεις.
 3. συμπληρώνω
 4. ενημερώνω