Γαλλικά (fr) Επεξεργασία

  Κλιτή μορφή ουσιαστικούΕπεξεργασία

espagnols (fr)