Πολωνικά (pl) Επεξεργασία

  ΠροφοράΕπεξεργασία

entuzjazm 

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

entuzjazm (pl) αρσενικό