Αγγλικά (en) επεξεργασία

  Αντωνυμία επεξεργασία

enough (en)

 • αρκετός, που επαρκεί, που φτάνει, που βγαίνει, είναι όσος χρειάζεται
  Is ten pounds enough?
  Είναι αρκετές δέκα λίρες;
  It costs enough.
  Κοστίζει αρκετά.
  The money is not enough for vacation.
  Τα λεφτά δεν επαρκούν για διακοπές.
  There is enough for two suits from this piece of fabric.
  Βγαίνουν δυο κοστούμια από αυτό το κομμάτι ύφασμα.

  Επίρρημα επεξεργασία

enough (en)

 1. αρκετά, που επαρκεί, που φτάνει, είναι όσος χρειάζεται αλλά όχι πολύ
  He is old enough to marry.
  Είναι αρκετά μεγάλος για να παντρευτεί.
   συνώνυμα: sufficiently
 2. αρκετά, που επαρκεί, που φτάνει, είναι όσος χρειάζεται
  I am optimistic enough.
  Είμαι αρκετά αισιόδοξος.
  I know him well enough.
  Τον ξέρω αρκετά καλά.
   συνώνυμα: quite, fully
 3. αρκετά, χρησιμοποιείται για να δηλώσει έμφαση μετά από ορισμένα επιρρήματα
  strangely enough - αρκετά περίεργα

  Επιφώνημα επεξεργασία

enough! (en)

 • αρκετά!
  Enough! How many times do I have to tell you so that you understand?
  Αρκετά! Πόσες φορές να σου το πω για να καταλάβεις;

  Προσδιοριστής επεξεργασία

enough (en)

 • αρκετός, που επαρκεί, που φτάνει, είναι όσος χρειάζεται
  We have enough bread.
  Έχουμε αρκετό ψωμί.
  He has enough money to live.
  Έχει αρκετά χρήματα για να ζήσει.
   συνώνυμα: sufficient

Σημειώσεις επεξεργασία

 • χρησιμοποιείται μόνο πριν από τα πληθυντικά ή τα αμέτρητα ουσιαστικά

  Πηγές επεξεργασία