Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

employée (fr)

  Κλιτικός τύπος επιθέτου

επεξεργασία

employée (fr)