Αγγλικά (en) επεξεργασία

  Ετυμολογία επεξεργασία

elementary proposition < → δείτε τις λέξεις elementary και proposition. Όρος προτάθηκε από τον Λούντβιχ Βιτγκενστάιν (1889 - 1951)

  Πολυλεκτικός όρος επεξεργασία

elementary proposition (en)

Συγγενικές λέξεις επεξεργασία

Υπερώνυμα επεξεργασία

  Πηγές επεξεργασία