ενικός         πληθυντικός  
edge edges

  Ουσιαστικό

επεξεργασία

edge (en)

 1. η άκρη, το άκρο, το μέρος που είναι πιο μακριά από το κέντρο
  the edge of a well/forest/table/rock - η άκρη ενός πηγαδιού/δάσους/τραπεζιού/βράχου
  We camped on the edge of a lake.
  Κατασκηνώσαμε στην άρκη μιας λίμνης.
  the edge of the lake - το άκρο της λίμνης
 2. η κόψη
 3. (μεταφορικά) στο χείλος
  He brought the country to the edge of war.
  Έφερε τη χώρα στο χείλος του πολέμου.
   συνώνυμα: → δείτε τη λέξη brink