Παλαιά γαλλικά (fro) επεξεργασία

  Επιφώνημα επεξεργασία

ech

→ δείτε τη λέξη ek