Πολωνικά (pl) Επεξεργασία

  ΠροφοράΕπεξεργασία

dziecko 

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

dziecko (pl)