Ρηματικός τύπος

επεξεργασία

duobligu (eo)

  • προστακτική του ρήματος duobligi