Ρηματικός τύπος

επεξεργασία

duobliginta (eo)

  • αόριστος της επιθετικής ενεργητικής μετοχής του ρήματος duobligi