Βρετονικά (br)Επεξεργασία

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

dorioù (br) θηλυκό, πληθυντικός

  • πόρτα (σημ. στον ενικό, μπαίνει πριν το άρθρο)