Αγγλικά (en) Επεξεργασία

  ΡήμαΕπεξεργασία

discharge (en)

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

discharge (en)