Αγγλικά (en) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικούΕπεξεργασία

dice (en)

Αγγλικά (en) Επεξεργασία

  ΡήμαΕπεξεργασία

dice (en)