Παλαιά γαλλικά (fro)Επεξεργασία

  ΕπίρρημαΕπεξεργασία

delivrement