Παλαιά γαλλικά (fro)Επεξεργασία

  ΕπίρρημαΕπεξεργασία

dedavant

  1. μπροστά, από μπροστά
  2. πρωτύτερα, άλλοτε

  ΠρόθεσηΕπεξεργασία

dedavant

  1. μπρος