Δείτε επίσης: déclaration

  Προφορά

επεξεργασία
ΔΦΑ : /ˌdɛkləˈɹeɪʃən/
 

  Ουσιαστικό

επεξεργασία

declaration (en)

  1. κήρυξη
  2. διακήρυξη
  3. (προγραμματισμός) δήλωση
    ※  The <!DOCTYPE html> declaration defines that this document is an HTML5 document [1]
    «Η δήλωση <! DOCTYPE html> ορίζει ότι αυτό το έγγραφο είναι έγγραφο HTML5»

  Αναφορές

επεξεργασία
  1. (αγγλικά) HTML Introduction, από . Δημοσίευση 2020-01-28. Αρχειοθέτηση 2020-11-06. Πρόσβαση 2020-11-06.