Γαλλικά (fr) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος επιθέτουΕπεξεργασία

déportées (fr)

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικούΕπεξεργασία

déportées (fr)