ενικός         πληθυντικός  
déclenchement déclenchements

  Ουσιαστικό

επεξεργασία

déclenchement (fr) αρσενικό

  1. το ξέσπασμα, η εξαπόλυση
  2. η αρχή