Γαλλικά (fr) Επεξεργασία

  Ετυμολογία Επεξεργασία

d'ordinaire < ordinaire

  Επιρρηματική έκφρασηΕπεξεργασία

d'ordinaire (fr)