πτώση ενικός πληθυντικός
ονομαστική czystość czystości
γενική czystości czystości
δοτική czystości czystościom
αιτιατική czystość czystości
οργανική czystością czystościami
τοπική czystości czystościach
κλητική czystości czystości

  Προφορά

επεξεργασία
 

  Ουσιαστικό

επεξεργασία

czystość (pl) θηλυκό