Αγγλικά (en) Επεξεργασία

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

contrarian (en)

  • διαφωνών, αντίθετος, πνεύμα αντιλογίας, γνωμικά διάφωνος, αλλοστόχαστος