Αγγλικά (en) Επεξεργασία

  ΡήμαΕπεξεργασία

consent (en)

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

consent (en)