Αγγλικά (en) Επεξεργασία

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

complexant (en)

ΕκφράσειςΕπεξεργασία

  • complexant agent: συμπλεκτικός παράγοντας, παράγοντας συμπλοκοποίησης (σπανιότερα: παράγοντας σύμπλεξης)