Γαλλικά (fr) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικούΕπεξεργασία

commandes (fr)