Ολλανδικά (nl) Επεξεργασία

  ΠροφοράΕπεξεργασία

brood 

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

brood (nl) ουδέτερο