Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

bretelles (fr)